Misyon & Vizyon

Image3

MİSYON VE VİZYON

VİZYON: Seçkin bir sivil toplum örgütü olan Ankara Kadın Sağlığı Derneği; sağlık alanında sivil insiyatifinin etkinleştirilmesini, hastalık öncesi tedbir amaçlı erken ön tanı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslar arası düzeyde sürdürmeyi, sağlık alanında sunulan hizmetlerin koruma ve geliştirme çabasına erkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.

MİSYON: Kadınlarda en sık görülen sağlık sorunları hakkında konunun uzmanı gönüllü hekimlerimiz tarafından bilgilendirme hizmeti sunmak.

Kurmuş olduğumuz danışma hattımız ile sağlık sorunları ile ilgili olarak soru sormak, bilgi almak isteyen hastaların doktor ile ön görüşme yapmasını sağlamak

      Türkiye genelinde yapmış olduğu çalışmalarla kent merkezlerinde olduğu kadar kırsal kesimde de çalışmalarını paralellik içerisinde yürütmek

      Şehir dışından Ankara’ya gelen hastalarımıza konaklama ve ulaşım gibi lojistik ve danışmanlık hizmetleri sağlamak

      Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde olup, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kolay ulaşılabilirliğin sağlanması için çalışmak.