Projeler

1424

A.TÜRKİYE EL ELE KANSERE GÜLE GÜLE

Kanser dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır. Kanserin erkem tanısında check-up olarak bilinen kapsamlı taramaların yapılması çok önemlidir. Yaşa ve cinsiyete göre belirli aralıklarla yapılan check-up muayeneleri ve taramalar, sık görülen kanser türlerinin erken dönemde, hatta kanser gelişmeden önce tanı konarak tedavi edilmesini sağlar. Bu periyodik muayeneler sırasında sağlıklı yaşam için danışmanlık yapılması kişinin gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlarını da önleyecektir. Birçok hastalıkta kalıtım ve çevresel faktörler çok önemlidir. Ancak, sağlıksız beslenme, obezite, az hareket etmek, sigara ve alkol kullanımı hastalığın ortaya çıkışını kolaylaştırmaktadır.
MAMOGRAFİ: Meme kanseri açısından rutin tarama olarak mamografinin kadınlarda 40 yaşından itibaren yapılması önerilmektedir. 40 yaş üstü kadınlarda potansiyel risklere (daha önceki biyopside atipik bulgu saptanması, anne, kız kardeş, kızında meme kanseri öyküsü, geçirilmiş meme kanseri öyküsü) göre 1-2 yılda bir mamografi/meme ultrasonografisi yapılması önerilmektedir. Ayrıca anne, abla ya da teyzede meme kanseri varsa, onlarda kanserin ortaya çıktığı yaştan 10 yıl önce kontrollere başlanmalıdır. Kadınlarda kendi kendine meme muayenesi de kitlenin erken dönemde saptanması açısından önem taşır.
PAP SMEAR (RAHİM AĞZI SÜRÜNTÜ) TESTİ:Rahim ağzı kanseri teşhisinde kullanılan PAP smear testi, cinselliğin başlamasından itibaren ya da 21 yaşından sonra önerilmektedir. Serviks kanserlerinin yüzde 20’si tesadüfen smear testi sonucu saptanmaktadır. 5 yıl içinde arka arkaya 3 kez yapılan PAP smear incelemesi normal bulunursa, test 3 yılda bir tekrarlanabilir. 45 yaşından sonra ise yılda bir kez tekrarlanmalıdır.

Ankara Kadın Sağlığı Derneği yapmış olduğu çalışmalarla kadınlarımızın en sık karşılaştığı bu iki kanser türünün erken ön tanı aşamasında tespiti ve doğru yönlendirmenin yapılması için çalışmaktadır.

kisirlik

B.KISIRLIK TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR SAĞLIK PROBLEMİDİR

Ankara Kadın Sağlığı Derneği olarak hayatın bir parçası olan kısırlık problemi ile mücadele eden çiftlerimizin, bu sağlık probleminin çözümlenmesi, tedavi olanaklarına kavuşturulabilmesi için önemli bir çalışma başlatmıştır. Bu amaçla derneğimiz, kısırlık tedavisi ve bu tedaviye ulaşma imkanı olmayan kişilere ulaşarak, gönüllü bağışçılarımız vasıtası ile doktor ön görüşme ve muayenelerinin yaptırılması, konu hakkında gerekirse genetik araştırmalarının başlatılması, maddi ve manevi destek sağlanması hususunda kampanyasını sürdürmektedir.

2355

C.İKİNCİ BAHAR

Menopoz, kimileri için kadınlığın sonu olarak algılansa da alınacak birtakım önlemlerle bu dönem ikinci bahara dönüşebiliyor.
Her kadının belirli bir yaş döneminden sonra yaşayacağı fizyolojik bir durum olan menopoz rahatsızlığı, kadınlarda bazı değişikliklere neden olduğunu hepimizin bildiği bir gerçek. Bunlardan en önemlisi “kemik erimesi” dir. Erken tedbir alınmadığı takdirde kemik kırılmalarına kadar giden sağlık problemleri ortaya çıkabilir.
Tetkik sonucu kemik erimesi açısından riskli durumda olan kadınlarımızı gönüllü fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ile görüştürüp tedavi planlaması sağlanmaktadır.

• Derneğimiz sosyal güvencesi olmayan kadınlarımız içinde, gönüllü bağışçılarımızla buluşturulmasını sağlamakta ve tedavi masraflarında destek sağlamaktadır.

Image7

D.DOĞRU YÖNTEM MUTLU AİLE

Aile Planlaması sadece gebelikleri önlemek değil aynı zamanda çocuk sahibi olamayanlara da hizmet vermek,yol göstermektir. Aileler çocuk yapıp yapmamakta serbesttirler. İstedikleri kadar çocuk sahibi olabilirler. Ancak aileler çocuk sahibi olmak istemiyorlarsa onlara yol göstermek Aile Planlaması Hizmetinin görevidir.
Aile Planlamasında zorunluluk yoktur. Katılım gönüllüdür. Aileler eğitilir ve isteyene çocuk sahibi olabilmesi için isteyene gebelikten korunmak için hizmet verilerek yardımcı olunur.
AMAÇ:
• Ailelerin istemedikleri halde çocuk sahibi olmalarını önlemek
• Kadınların sık aralıklarla ve fazla sayıda doğum yaparak sağlıklarının bozulmasını önlemek
• Çok genç yaşta veya ileri yaşlardaki kadınlara gebe kalmalarını önlemek,
• Doğurgan çağdaki kadınlara ve erkeklere üremenin nasıl olduğu ve doğum kontrolünün nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermek,
• Çocuk sahibi olmak isteyenlere yardımcı olup yol göstermek,
• Çocukların daha sağlıklı yetişmesini sağlamaktır.

Image8

E.ÇOCUKLAR EĞİTİLİYOR TÜRKİYE KALKINIYOR

Çalışma yapılan illerde eğitim çağındaki çocuklarımızın ihtiyaçlarının tespiti ve bu ihtiyaçların giderilmesi amaçlı yerel yönetimlerle yapılacak işbirliği doğrultusunda bağış kampanyası başlatmak ve kılık kıyafet desteği sunmak amaçlı sürdürülen bir kampanyadır. Toplanan yardımlar yardım yapılması planlanan şehrin idarecileri aracılığı ile ihtiyaç sahipleri ile buluşturulması planlanmıştır.