Hakkımızda

ust

2007 yılında Ankara da emekli öğretmenler ve akamisyenlerce kurulan ve gönüllülük esasına dayandırılarak, çalışmaları ile fark oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Ankara Kadın Sağlığı Derneği sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve ulaşılabilirliğin arttırılması için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimizin kadın sağlığı konusunda tıbbi ve sosyolojik araştırmalar yapmayı, kamuoyunu konu hakkında bilgilendirmeyi, hastaları dernek bünyesinde bir araya getirerek maddi ve manevi dayanışma ortamlarının oluşturulmasını amaçlar. Bu çalışmalar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren derneğimiz bünyesindeki gönüllüleri ile gerekli araştırmaları yaparak kadınlarımızın en sık karşılaştıkları sorunları tespit edip, bu sorunların giderilmesi ve doğru yönlendirmenin sağlanması için çalışmaktadır.

            5 yılı aşkın süredir Türkiye’nin yedi bölgesi ve 81 ilinde çalışmalarını sürdürmekte olan Ankara Kadın Sağlığı Derneği, kuruluşundan bu yana birçok kamu kurum kuruluşu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisindedir.